0207 KSS O型空白胶管(无膛线)


材质:南亚软质PVC(白色),防止油性及其他物质侵蚀。
特点:胶管内灌气及平滑设计,不扭转、不变形,适用各种印字机。
其他规格,欢迎洽询。小軸孔单位:mm
 型 号
Item No.
I.D.包 装
Packing
适用电线
Suitable Wire
胶管内径
sqAWG
 OMT-2.50.5202.5200 M / 卷
 OMT-3.00.75183.0200 M / 卷
 OMT-3.21.25163.2200 M / 卷
 OMT-3.52143.5200 M / 卷
 OMT-4.02144.0200 M / 卷
 OMT-4.53.5124.5200 M / 卷
 OMT-5.05.5105.0100 M / 卷
 OMT-5.55.5105.5100 M / 卷
 OMT-6.2886.2100 M / 卷
NEWOMT-6.76.750 M / 卷
NEWOMT-7.17.150 M / 卷

大軸孔单位:mm
 型 号
Item No.
I.D.包 装
Packing
适用电线
Suitable Wire
胶管内径
sqAWG
 OMT-2.5-800M0.5202.5800 M / 卷
 OMT-3.0-600M0.75183.0600 M / 卷
 OMT-3.2-650M1.25163.2650 M / 卷
 OMT-3.5-550M2143.5550 M / 卷
 OMT-4.0-450M2144.0450 M / 卷
 OMT-4.5-400M3.5124.5400 M / 卷
 OMT-5.0-350M5.5105.0350 M / 卷
 OMT-5.5-250M5.5105.5250 M / 卷


北京卡沃特电气有限公司
-更新日期:-